Rammer, regler og aktiviteter

Rammer, regler og aktiviteter

På en lejrskole er det for elever såvel som lærere nødvendigt hjemmefra at have afklaret, hvad forholdet mellem ”lejr” og ”skole” er.
Det giver samtidig svarene på:   
   - Skal der være en fast daglig arbejdstid? Eks. kl. 20 – 21
   - Skal der være faste daglige arbejdsopgaver?         
         Mappe-rapportering
         Dagbog
         Meteorologi – vejrmålinger
         Foto - videooptagelser
         m.m.
   - Skal turen munde ud i et produkt, der kan fremlægges - f.eks. ved et forældremøde? 
      skriftligt – kunstnerisk – mediemæssigt m.v.
   - Skal eleverne arbejde alene eller i grupper?
 

Hvilke regler skal der være på lejrskolen?

Det er ikke uvæsentlig på forhånd at have regler for:
   - Brug af musik og TV (der er TV og ghettoblaster på lejren).
   - Brug af mobiltelefonering (slet ikke – tidsbestemt - ikke på ture - ikke om natten?)
   - Hvad er normale sengetider
   - Hvad er konsekvensen, hvis forbuddet mod alkohol ikke 
      overholdes?
   - Om der må ryges. (Ikke indendørs, og slet ikke i krattet – 
      men hvis, hvor så?)
   - Ophold på andres værelser. Hvornår/hvornår ikke?
   - Fordeling af arbejdsopgaver på turen: 
      (madlavning, opvask, daglig fejning.
       Rengøring ved afrejsen! Osv.)
   - Hvad der skal medbringes.  
   (Mad/drikke- sengetøj – personlige ting – skriveredskaber.)Hvad skal man huske at tage med hjemmefra?
      
Karklude, viskestykker, plastikposerHvad kan man lave i fritiden?

Udendørs:
      Fodbold (skal medbringes)
      Bordtennis (bats og bolde skal medbringes)
      (Bordtennisfaciliteterne kan være i ruin) 
      Badning evt. kombineret med at finde stederne med kviksand.
      Fremstilling af tegninger, malerier m.m. 
         f.eks. af møllen, redningsstationen, signalmasten, lejren.
      Botanisering. (se bøger i skabet i spisestuen)
      Kigge stjerner. (stjernekort medbringes)


Indendørs:
 
      Dagens opgave med udgangspunkt i noget, der er sket i 
      løbet af dagen - evt. præmieret med et eller andet.
         (f.eks. hvor mange km. er kørt i dag – hvor mange trin på trappen op til signalmasten –       Gerne mange ting).       
      Mere spidsfindige daglige opgaver kan være trykt og medbragt
      hjemmefra.  
      Pyjamasparty
      Afslutningsfest
      Orienteringsløb (Husk at ophold i krattet bag bygningen er forbudt) 
      Natløb (med varsomhed p.g.a. støj og uro i byen og af hensyn til campingpladsen.)