Vandreture

De stejle klinter ved Mårup Kirke med udsigt til Rubjerg Knude

Vandreture

Det er en oplagt opgave på en lejrskole i Lønstrup at tage på samlede fælles vandreture. Sammen oplever man områdets natur, og man bliver i fællesskab opmærksom på karakteristiske træk ved den smukke turistby.

Der er særlig fire forskellige ruter, som er oplagte til fælles vandreture:

1. Lønstrup-turen er en orienterende vandretur gennem byen Lønstrup

2. En vandretur ad stierne langs klinten ud til Mårup Kirke, der år for år kommer tættere på at styrte i havet

3. Turen til Rubjerg Knude fyr med det gamle fyr, der i dag er næsten dækket af sand. En tur, hvor vestkystens barske natur bliver helt nærværende.

4. Harerenden
nord for Lønstrup er en vandretur i et udpræget sommerhusområde i et landskab, som geologisk viser tilbage til fortidens gamle stenalderkyst.

Links:
Artikel af Ingrid Nielsen: Kystlandskaberne. (Klik her)
Miljøministeriet om kystsikring (Klik her)

Virtuelle flyveture i området: (Klik her)