Inden Turen

Ansøgning om frirejse med DSB

Noget af det første man skal gøre er at bestille frirejse til klassen. Se nærmere på

www.dsb.dk/Om-billetter-og-kort/Indland/Billetter/Born/Skolerejser/

En klasse har mulighed for én gang i hvert skoleår at få frirejse med DSB.

Bestillingen til DSB skal ske senest 10 uger eller 71 dage inden afrejsen.

Ved bestilling, som skal ske over internet, opgives UVMs skolenummer og skolens telefonnummer.

Økonomi

Turens økonomi skal aftales med skolens ledelse.

Ønsker om tidspunkter for at benytte Rødovrehus skal tilpasses med Rødovre kommunes andre skoler. Det er som regel forvaltningen, der fastlægger datoerne for skolernes brug, men at være i god tid kan anbefales.

Lærernes forplejning/diæter

Lærerne har ret til diæter under et lejrskoleophold. Men der findes flere modeller, der kan benyttes. Spiser man f.eks. det samme som eleverne og sammen med dem, skal lærerne selv betale.

Undersøg hos ledelsen eller hos lærerkredsen, hvilke regler der bedst anvendes i jeres situation

Mobiltelefon

På Rødovrehus er der ikke fast telefon eller mønttelefon, og der er derfor heller ikke mulighed for at ringe op til eller fra lejrskolen.

Det er derfor nødvendigt at have en mobiltelefon med et nummer, som kan benyttes af skolen og af klassens forældre. Lærerne skal selv medbringe mobiltelefoner – enten skolens eller deres private.

Lærerne skal også beslutte, hvorvidt eleverne skal have deres mobiltelefoner med eller ej, og hvis det tillades så, om de kun må benyttes bestemte tider på dagen (telefontid).

Aftaler/kontrakter med elever/forældre

I forarbejdet med lejrskolen indgår normalt forældremøder og skriftlige informationer om turen.

Her redegøres for reglerne på turen og konsekvenserne, hvis de overtrædes.

Nogle lærere har formuleret alle disse forhold skriftligt og forlangt, at forældre og elever skriver under på en elevkontrakt.(Klik her)

Nøgler til Rødovrehus

Nøglen til Rødovrehus sendes ud på skolen med den interne post.

Kontakten til forvaltningen er Jesper Hansen 36 37 76 32.

Bestilling af bus

Når klassen ankommer til Hjørring station, bør man have bestilt en bus til Lønstrup.

Det er alene Hjørring Turistfart, der kører i området

HJØRRING TURISTFART Tlf. 98 92 86 46

e-mail info@hjoerring-tutistfart.dk

Samtidig kan man bestille de ture lejrskolen skal indeholde.

Ture og priser  ( Klik her )