Busture


Busture

 

 

Fælles busture med elever har betydning. Klassen er samlet om de samme synsindtryk og de geologiske fænomener, der kan påpeges og ses fra bussen, når man kører igennem det nordjyske landskab.
 
Turenes endemål er udvalgt i forhold til undervisningen hjemme. Enten vi taler om dansk, geografi, biologi, historie, kristendom eller kunstforståelse.
 

Dertil kommer de udefinerlige fælles oplevelser undervejs.


 

Især to busture har i årenes løb været gennemgående på alle lejrskoler.

 

1. Turen til Hirtshals for at opleve Nordsømuseet og

 

2. den lange heldagstur til Skagen med Grenen og Skagens Museum.

 

Med en bus til rådighed hele strækningen op til Skagen åbner der sig utallige muligheder for at foretage svinkeærinder og tilrettelægge ruten med mange spændende besøg undervejs.
Disse svinkeærinder er samlet for sig selv under menuen
  
På vej til Skagen


 

Busturenes forløb beskrives i tekst og billeder, og der er links til relevante oplevelser.


Priser for busture med udgangspunkt fra Rødovrehus kan udprintes fra linksiden "Praktiske forhold".
Du kan også bare klikke her: Buspriser